[1]
Kochański, B., Kałużny, K., Kałużna, A., Cichosz, M., Zukow, W. and Hagner-Derengowska, M. 2016. Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS). Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Jul. 2016), 479–487.