[1]
Łuczyk, R., Juśko, A., Łuczyk, M., Krzyżanowska, E. and Plottke, A. 2016. Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną = Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina. Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Jul. 2016), 453–470.