[1]
Kocjan, J. 2016. The effects of extracorporeal shock-wave therapy (ESWT) versus Mulligan concept of manual therapy in treating lateral epicondylitis = Efektywność terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową versus terapia manualna w koncepcji Mulligana w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego. Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Jul. 2016), 411–418.