[1]
Czyż, R., Kwiatoń, M. and Górniak, I. 2016. Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych = Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities. Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Jul. 2016), 399–410.