[1]
Kunysz-Rozborska, M. 2016. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole = The situation of disabled child in school. Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Jul. 2016), 103–112.