[1]
Westfal, K.M. 2016. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes’ image rights usage in the light of marketing activities. Journal of Education, Health and Sport. 6, 6 (Jun. 2016), 69–85.