[1]
Bojarczuk, K.A., Lewicki, M., Michalczak, M. and Smoleń, A. 2016. Ocena stopnia natężenia odczuwanego bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji = Assessment of patients joint pain before and following total hip replacement surgery. Journal of Education, Health and Sport. 6, 6 (Jun. 2016), 645–660.