[1]
Kołłątaj, W., Karwat, I.D., Kołłątaj, B., Piecewicz-Szczęsna, H. and Sowa, M. 2016. Profilaktyka nowotworów u kobiet w Polsce. Sukces, czy niepowodzenie? Opinie pacjentów, lekarzy i instytucji odpowiedzialnych za stan zdrowia – metaanaliza = Prevention of cancer in women in Poland. Success or failure? Opinions of patients, physicians and institutions responsible for health – meta-analysis. Journal of Education, Health and Sport. 6, 6 (Jun. 2016), 318–328.