[1]
Figaj, D. and Poczta, J. 2016. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example. Journal of Education, Health and Sport. 6, 6 (Jun. 2016), 95–106.