[1]
Mrozkowiak, M. and Sokołowski, M. 2016. Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case. Journal of Education, Health and Sport. 6, 5 (May 2016), 193–210.