[1]
Czyż, R., Sarnowska, M., Rutkowski, R. and Kotowicz, K. 2016. Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child. Journal of Education, Health and Sport. 6, 5 (May 2016), 403–411.