[1]
Nowak, P.F. and Chalimoniuk-Nowak, M. 2016. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors. Journal of Education, Health and Sport. 6, 5 (May 2016), 298–315.