[1]
Nowicki, G.J., Rudnicka-Drożak, E., Ślusarska, B., Piasecka, H., Zarzycka, D. and Brodowicz-Król, M. 2016. Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions. Journal of Education, Health and Sport. 6, 5 (May 2016), 236–254.