[1]
Olejniczak, D. 2016. Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals. Journal of Education, Health and Sport. 6, 2 (Feb. 2016), 238–243.