[1]
Banaczkowska, A., Eksterowicz, J. and Zukow, W. 2016. Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny = Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an example Krajna. Journal of Education, Health and Sport. 6, 2 (Feb. 2016), 47–63.