[1]
Szwajdler, P. 2016. The Protection of Sports Trademarks in the Recent Case Law of the Court of Justice of the European Union = Ochrona sportowych znaków towarów w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE. Journal of Education, Health and Sport. 6, 3 (Mar. 2016), 259–264.