[1]
Prusik, K., Ossowski, Z., Kortas, J., Wiech, M., Bielawa, Łukasz, Konieczna, S. and Prusik, K. 2016. Zmiany wybranych wskaźników zdrowia kobiet w wieku 60-74 lata w dwuletnim cyklu treningu zdrowotnego = Changes in selected health indicators for women aged 60-74 years in the two-year cycle of health training. Journal of Education, Health and Sport. 6, 3 (Mar. 2016), 72–80.