[1]
Lenard, R., Zielińska, U., Michalczak, M., Sobieszczańska, A. and Smoleń, A.B. 2015. Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 5, 12 (Dec. 2015), 701–716.