[1]
Srokowski, G., Radzimińska, A., Weber-Rajek, M., Piekorz, Z., Siedlaczek, M., Jasionek, A., Srokowska, A. and Zukow, W. 2015. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. Journal of Education, Health and Sport. 5, 12 (Dec. 2015), 521–534.