[1]
Byzdra, K., Jacyno, O., Mikołajczyk, J., Piątek, M., Kamrowska-Nowak, M. and Stępniak, R. 2015. Poziom wybranych zdolności motorycznych a komponentów składu ciała u dzieci trenujących piłkę nożną = The level of the selected motor skills and components of body composition in children football training. Journal of Education, Health and Sport. 5, 12 (Dec. 2015), 345–376.