[1]
Babiński, Z., Kluza, P. and Tychoniec, A.E. 2015. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWELNIE Z UWZGLEDNIENIEM JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO. Journal of Education, Health and Sport. 5, 12 (Dec. 2015), 308–316.