[1]
Mędrak, A., Rżany, M., Otremba, B., Brodowska, E., Szynal, M., Alcer, M., Górecka, A., Stefaniak, T., Suszyński, K. and Górka, D. 2015. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students. Journal of Education, Health and Sport. 5, 11 (Nov. 2015), 616–628.