[1]
Widawska-Stanisz, A. 2015. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych = The quality of sport-recreation services. Journal of Education, Health and Sport. 5, 11 (Nov. 2015), 492–503.