[1]
Mrozkowiak, M. 2015. Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej. Journal of Education, Health and Sport. 5, 11 (Nov. 2015), 433–440.