[1]
Kaźmierczak, U., Goch, A., Srokowski, G., Kropkowska, P., Zniszczol, P., Radzimińska, A., Strojek, K. and Zukow, W. 2015. Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport. 5, 10 (Oct. 2015), 275–283.