[1]
Drumińska, E., Wilczyńska, S., Pujszo, M. and Stępniak, R. 2015. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages. Journal of Education, Health and Sport. 5, 10 (Oct. 2015), 79–90.