[1]
Kochański, B., Kałużna, A., Kałużny, K., Wołowiec, Łukasz, Leoniuk, J., Hagner-Derengowska, M., Zukow, W. and Hagner, W. 2015. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional evaluation of competitors practicing boxing using the Functional Movement Screen (FMS). Journal of Education, Health and Sport. 5, 10 (Oct. 2015), 19–28.