[1]
Sowa, M., Kołłątaj, W., Kołłątaj, B., Karwat, I.D. and Szakuła, J. 2015. Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin. Journal of Education, Health and Sport. 5, 7 (Jul. 2015), 439–452.