[1]
Duszyńska-Stolarska, O., Górecka, M., Habel, A. and Bogdzińska, M. 2015. Czynniki kreujące poziom wybranych składników pokarmowych w mleku krów, mające wpływ na atrakcyjność dietetyczną = The factors which are create the level of selected nutrients in milk of Holestin Fresian cows that affect the attractiveness of the diet. Journal of Education, Health and Sport. 5, 6 (Jun. 2015), 258–266.