[1]
Kozłowska, E., Kowalczyk, A., Rząca, M. and Kocka, K. 2015. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego. Journal of Education, Health and Sport. 5, 4 (Apr. 2015), 355–365.