[1]
Kostrzewa-Zabłocka, E., Dziemidok, P. and Makara-Studzińska, M. 2015. Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital. Journal of Education, Health and Sport. 5, 4 (Apr. 2015), 229–244.