[1]
Janas, A., Chiżyński, A., Szczepkowska, A., Olborska, A. and Osica, P. 2015. Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues. Journal of Education, Health and Sport. 5, 1 (Jan. 2015), 87–99.