[1]
Kochański, B., Plaskiewicz, A., Kałużny, K., Pawilicka, A., Smuczyński, W., Hagner-Derengowska, M., Zukow, W. and Hagner, W. 2015. Atypical Rett syndrome form – case study = Nietypowa postać zespółu Retta – opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. 5, 2 (Feb. 2015), 173–178.