[1]
Siminska, J., Pietkun, K., Stocka, J., Giermakowska, M., Nowacka, K. and Hagner, W. 2015. Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage. Journal of Education, Health and Sport. 5, 2 (Feb. 2015), 269–280.