[1]
Tomaszewska, E., Cichosz, M., Kochański, B., Plaskiewicz, A. and Zukow, W. 2015. Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience. Journal of Education, Health and Sport. 5, 2 (Mar. 2015), 196–207.