[1]
Pietrykowska, A., Kochański, B., Plaskiewicz, A., Kałużny, K., Zukow, W. and Hagner, W. 2015. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke. Journal of Education, Health and Sport. 5, 2 (Feb. 2015), 133–140.