Płoszaj, Katarzyna Marianna, i Dorota Kochman. „Wpływ Pandemii Koronawirusa (COVID–19) Na jakość życia Rodziny I Dziecka”. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 6, no. 3 (wrzesień 28, 2021): 59–78. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://apcz.umk.pl/IWPNZ/article/view/36082.