1.
CHMIELEWSKA, Daria. Popularność w grupie rówieśniczej osób z zaburzeniami masy ciała. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu [online]. 28 grudzień 2021, T. 6, nr 4, s. 45–71. [udostępniono 26.1.2023]. DOI 10.21784/IwP.2021.021.