1.
CECOT, Natalia & KAŃKOWSKA, Daria. Kategorie zachowań zdrowotnych pacjentów przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu [online]. 28 wrzesień 2021, T. 6, nr 3, s. 21–37. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.21784/IwP.2021.014.