Piotrowska, A., i V. Winnicka-Gręźlikowska. „Ocena działań Zawodowych pielęgniarki POZ Ze szczególnym uwzględnieniem Pracy Z dziećmi I Ich Rodzicami”. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu, t. 7, nr 3, wrzesień 2022, doi:10.21784/IwP.2022.015.