Płoszaj, K. M., i D. Kochman. „Wpływ Pandemii Koronawirusa (COVID–19) Na jakość życia Rodziny I Dziecka”. Innowacje W Pielęgniarstwie I Naukach O Zdrowiu, t. 6, nr 3, wrzesień 2021, s. 59-78, doi:10.21784/IwP.2021.016.