[1]
A. Piotrowska i V. Winnicka-Gręźlikowska, „Ocena działań zawodowych pielęgniarki POZ ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i ich rodzicami”, IWPNZ, t. 7, nr 3, wrz. 2022.