[1]
D. Chmielewska, „Popularność w grupie rówieśniczej osób z zaburzeniami masy ciała”, IWPNZ, t. 6, nr 4, s. 45–71, grudz. 2021.