[1]
K. M. Płoszaj i D. Kochman, „Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID–19) na jakość życia rodziny i dziecka”, IWPNZ, t. 6, nr 3, s. 59–78, wrz. 2021.