[1]
N. Cecot i D. Kańkowska, „Kategorie zachowań zdrowotnych pacjentów przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych”, IWPNZ, t. 6, nr 3, s. 21–37, wrz. 2021.