[1]
K. Witkowska, „Ocena jakości życia pacjentów po przebytym udarze mózgu”, IWPNZ, t. 6, nr 3, s. 7–20, wrz. 2021.