Chmielewska, D. (2021) „Popularność w grupie rówieśniczej osób z zaburzeniami masy ciała”, Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 6(4), s. 45–71. doi: 10.21784/IwP.2021.021.