Płoszaj, K. M. i Kochman, D. (2021) „Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID–19) na jakość życia rodziny i dziecka”, Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 6(3), s. 59–78. doi: 10.21784/IwP.2021.016.