Cecot, N. i Kańkowska, D. (2021) „Kategorie zachowań zdrowotnych pacjentów przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych”, Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 6(3), s. 21–37. doi: 10.21784/IwP.2021.014.