Witkowska, K. (2021) „Ocena jakości życia pacjentów po przebytym udarze mózgu”, Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 6(3), s. 7–20. doi: 10.21784/IwP.2021.013.